psychoterapeutické poradenství

psychoterapie

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka?
Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah,
který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?

               
                                 (Carl Rogers, On Becoming a Person, 1961)
Způsob mojí práce vychází z filosofie, že pokud k tomu máme vhodné podmínky,
můžeme se rozvíjet, růst i léčit pro nás tím nejlepším možným způsobem.
Takové podmínky – mezi které patří empatické naslouchání, bezpodmínečné přijetí, vlastní autenticita,
lze vytvořit v mezilidském vztahu a snažím se je vytvářet i ve své práci.
Náš život se proměňuje, je neustále v pohybu. Někdy procházíme krásnými místy, ale stane se,
že narazíme na ta temná, těžká a bolestivá. Zažíváme ztráty, neseme si zranění z dětství,
nejsme spokojení sami se sebou, se svými vztahy, se svým životem, hledáme, dochází nám síly...
a někdy cítíme, že potřebujeme podporu, možnost si promluvit, nalézt odpovědi na své otázky
nebo uzdravit některé aspekty ve svém životě.
V takových chvílích může být psychoterapie dobrou pomocí.

Terapeutické sezení probíhá formou rozhovoru a trvá většinou 50 min, nicméně,
pokud budou Vaše potřeby jiné, budu se Vám dle svých možností snažit vyjít vstříc.
Jako terapeut se nevnímám jako autorita nebo poradce,
spíše jako průvodce a vždy se snažím vytvořit atmosféru bezpečí a bezpodmínečného přijetí,
kde je prostor pro vše, čemu se chcete věnovat.
Naprostá diskrétnost a mlčenlivost je samozřejmostí.
Jen některé ze situací, kdy může  psychoterapie pomoci: 

Krizové situace 
Životní ztráty nebo změny 
Pocity úzkosti, paniky, strachu 
Pocity smutku, deprese 
Psychosomatické potíže, stavy bolesti, únava  
Emoční napětí 
Problémy ve vztazích 
Nízké sebevědomí 
Pocity nenaplněného života, zklamání 
Hledání sebe sama, hledání smyslu 
Potřeba porozumět sama sobě 
Potřeba porozumět změnám, které vyvstávají na Vaší duchovní cestě 
Touha po změně 

barbora halamová

Žiji svůj život způsobem, který mě hluboce uspokojuje a pravdivě vyjadřuje to, kým jsem?
barbora halamova
Otázka, kterou položil Carl Rogers, mě provází většinu mého dospělého života a touha, abych si na ni mohla odpovědět „ano“, mě myslím dovedla i k mému prvnímu setkání s psychoterapií před více než 15 lety. Skrze studium a sebezkušenost jsem se vydala na cestu poznávání toho, co pro mě osobně znamená žít naplněný a pravdivý život a moje vášeň se začala proměňovat v mé povolání. Jsem žena, matka dvou úžasných dětí, terapeutka v Přístupu zaměřeného na člověka PCA. Terapii vnímám jako setkávání se na hluboké a lidské úrovni, objevování vlastního léčivého potenciálu a společné hledání odpovědí. Ve své praxi se snažím stále vzdělávat a ve svém životě růst.


Psychoterapeutické vzdělání: 
2013 – dosud : Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii
PCA podle Carla Rogerse –                                                                                                                    720 hodin komunitně skupinový program, 400 hodin Individuální program
 (
PCA Institut Praha – PhDr. Vendula Junková, PhDr. Gabriela Langošová, PhDr. Jan Holeyšovský, PhDr.            Václav Lepičovský) 
2010 – 2013: Pražská psychoterapeutická fakulta PPF (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)
2022- Jeu de Paindre – Hra malováním - jednoletý výcvik v arteterapeutické metodě podle Arno Sterna 
 
Některé absolvované kurzy a semináře:
 
Roční sebezkušenostní program Stargate se zaměřením na práci s rituály a rozšířenými stavy vědomí                     (PhDr. Yvonna Lucká, Mgr. Michal Vančura) 
Setkání s Biosyntézou I., II. (PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková) 
Arteterapie v kontextu Biosyntézy (G.Hoppe, S.Lange) 
Alpha nursing (Mona Lisa Boyesen) 
Gestalt terapie (Mgr. Renata Čerňanská) 
Fenomenologie (Prof. PhDr. Anna Hogenová CSc.) 
Skupinová terapie (Mgr. Jan Jakub Zlámaný) 
Autogenní trénink (PhDr. Gabriela Langošová)

Co mě ještě zajímá a ovlivňuje: 
Jóga, meditace, spiritualita, malba , hudba a divadlo, cesty k moři a do hor,do lesů a polí, překlady z angličtiny: 
(Ken Wilber: Odevzdání a odhodlání, Maitrea, 2014),
moje děti, moje zahrada, Život
ceník
Je zvláštní paradox,
že pouze pokud se přijmu takový,jaký jsem,
mohu se začít měnit.

                                                               
                                          (Carl Rogers)
Individuální konzultace
50 min       1000Kč
90 min       1500Kč

Párová konzultace
90 min    1700Kč

Konzultace online
50 min      1000Kč
Individuální konzultac

50 min   1000 Kč
90 min   1500 Kč


Párová konzultace
     
90 min    1700 Kč


Konzultace online
        
50 min    1000 Kč

Pokud se nacházíte v náročné finanční situaci, neváhejte mě  
kontaktovat, je možné domluvit slevu.
kONTAkT
Budu se na Vás těšit v příjemném prostředí konzultovny
Skálova 84 (1. patro) Turnov 51101
Kontaktujte mě zde:
mobil:           +420 607 564 756
e-mail:     info@barborahalamova.cz

©2021 created by kryštof using - OPENELEMENT. TEMPLATE directed by  SENSODE